Pakeistas Nedarbo socialinio draudimo įstatymas

2017 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-417, kuriuo pakeitė naujai patvirtintą Nedarbo socialinio draudimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Atnaujintas Įstatymas (su naujausiais pakeitimais) įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d.

Pakeitimai pateikiami lentelėje, atnaujinimai palyginami su pirmine Įstatymo redakcija (atkreipiame dėmesį į tai, kad pirminė šio įstatymo redakcija taip ir neįsigaliojo, kaip ir pirminė naujojo Darbo kodekso redakcija) ir anksčiau galiojusia tvarka.

SENASIS ĮSTATYMAS PIRMINĖ NAUJOJO ĮSTATYMO REDAKCIJA ĮSIGALIOJUSI NAUJOJO ĮSTATYMO REDAKCIJA
Teisė į nedarbo draudimo išmoką
5 straipsnis. Teisė į nedarbo draudimo išmoką

Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę asmenys, kuriems darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar darbo rinkos politikos priemonių ir kurie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius.

5 straipsnis. Teisė į nedarbo draudimo išmoką

Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę asmenys, kuriems darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar darbo rinkos politikos priemonių ir kurie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius.

5 straipsnis. Teisė į nedarbo draudimo išmoką

Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę asmenys, kuriems darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar darbo rinkos politikos priemonių ir kurie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių.

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė
7 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo tvarka

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklausė nuo bedarbio nedarbo draudimo stažo. Jei nedarbo draudimo stažas mažesnis negu 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokėta 6 mėnesius, jei jis yra nuo 25 iki 30 metų – 7 mėnesius, jei nuo 30 iki 35 metų – 8 mėnesius, jei 35 metai ir daugiau – 9 mėnesius.

7 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė ir tvarka

Pirminėje redakcijoje buvo numatyta, kad nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėnesius, nepriklausomai nuo nedarbo draudimo stažo.

7 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė ir tvarka

Naujojoje šio straipsnio redakcijoje numatyta, kad nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėnesius, nepriklausomai nuo nedarbo draudimo stažo.

Nedarbo draudimo išmokos kintamoji dalis
8 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos dydis

Anksčiau kintamoji nedarbo draudimo išmokos dalis buvo apskaičiuojama imant 36 mėnesius, praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

Pirmus 3 mėnesius buvo mokama visa nedarbo išmoka, likusį laikotarpį – pastovioji nedarbo draudimo išmokos dalis ir pusė kintamosios nedarbo išmokos dalies. Mokama nedarbo draudimo išmoka negalėjo būti didesnė kaip 70 procentų paskutinių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio.

8 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos dydis

Kintamoji nedarbo draudimo išmokos dalis apskaičiuojama imant 24 mėnesius, praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Kintamoji išmokos dalis apskaičiuojama taip:

–          Pirmą–antrą išmokos mokėjimo mėnesius – 50 proc. apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų;

–          Trečią–ketvirtą išmokos mokėjimo mėnesius – 40 proc. apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų;

–          Penktą–šeštą išmokos mokėjimo mėnesius – 30 proc. apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų.

Mokama nedarbo draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 75 procentai vidutinio šalies mėnesio darbo užmokesčio (bruto).

8 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos dydis

Kintamoji nedarbo draudimo išmokos dalis apskaičiuojama imant 30 mėnesių, praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Kintamoji išmokos dalis apskaičiuojama taip:

–          Pirmą–trečią išmokos mokėjimo mėnesius – 50 proc. apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų;

–          Ketvirtą–šeštą išmokos mokėjimo mėnesius – 40 proc. apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų;

–          Septintą–devintą išmokos mokėjimo mėnesius – 30 proc. apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų.

Mokama nedarbo draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 75 procentai vidutinio šalies mėnesio darbo užmokesčio (bruto).