Pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

2016 m. gruodžio 20 d. buvo pakoreguotas dar nespėjęs įsigalioti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimas. Naujai pakeista nuostata turės būti taikoma nuo 2017 m. liepos 1 d.

2016 m. birželio 29 d. buvo priimtas įstatymas Nr. XII-2519, kuriuo pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas Nr. IX-1675. Šiuo pakeitimu buvo numatyta, kad, skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų gaunamos su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos. Kitaip tariant, buvo patvirtinta, kad vertinamos ne tik tėvų, bet ir vaikų iki 18 metų uždirbtos pajamos. Taigi, vaikų uždirbti pinigai galėjo lemti atsisakymą skirti piniginę socialinę paramą.

2016 m. gruodžio 20 d. priimtu šio 2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2519 pakeitimu tokia nuostata buvo pakoreguota. Pagal naująją redakciją, asmenų iki 18 metų pajamos nebus įskaitomos į bendrai gyvenančių asmenų pajamas. Taigi, vaikų uždirbamos pajamos piniginės socialinės paramos skyrimui įtakos neturės.