Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas

2018 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-1222, kuriuo pakeitė Sveikatos draudimo įstatymą Nr. I-1343. Pakeitimai įsigalios 2018 m. lapkričio 1 d.

Į įstatymą įtraukta ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka. Valstybinė ligonių kasa:

  • Apmokės ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidas juridiniams asmenims, sudariusiems sutartis su Valstybine ligonių kasa. Tokios sutartys sudaromos su visais pageidaujančiais jas sudaryti asmenimis, o informacija apie sutarčių sudarymą viešai skelbiama Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse.
  • Kompensuos apdraustųjų asmenų, kurie ortopedijos technines priemones įsigijo savo lėšomis, išlaidas.

Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų bus apmokamos tik tos išlaidos, kurios patirtos dėl ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į priemonių sąrašą. Išlaidos bus kompensuojamos pagal jų bazines kainas, apskaičiuojamas pagal mažiausias galimas sąnaudas.