Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas

2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-736, kuriuo pakeitė Sveikatos draudimo įstatymą Nr. I-1343 (toliau – Įstatymas). Įstatymo pakeitimai įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Nuo naujųjų metų Įstatymas bus taikomas atlyginant ne tik medicinos priemonių įsigijimo, bet ir tokių priemonių nuomos išlaidas. Medicinos priemonių nuomos išlaidos bus kompensuojamos, jeigu, pagal gydytojų konsiliumo išvadą, tokios priemonės yra būtinos sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti. Išlaidos bus kompensuojamos tik tuo atveju, kai nuomojamos medicinos priemonės įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą. Į nurodytą sąrašą įrašytų medicinos priemonių bazinė kaina kompensuojama 100 procentų, neviršijant faktinių nuomos išlaidų. Priemonių nuomos bazinės kainos ir bazinių kainų nustatymo metodika taip pat tvirtinama sveikatos apsaugos ministro.

Įstatymo pakeitimu numatyta, kad Valstybinė ligonių kasa (ir jos įgalioti teritoriniai padaliniai) sudarinės medicinos priemonių nuomos sutartis su tokias paslaugas teikiančiais subjektais. Įgyvendinant šią nuostatą bus patvirtintas tokių sutarčių sudarymo tvarkos aprašas ir tipinė forma.