Pakeisti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai

2018 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras priėmė net du įsakymus, keičiančius Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1R-231 (toliau – Nuostatai). Buvo priimtas įsakymas Nr. 1R-26, kuriuo pakeisti patys Nuostatai, ir įsakymas Nr. 1R-27, kuriuo pakeisti anksčiau (2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-339) priimti Nuostatų pakeitimai. Pakeitimai įsigalioja skirtingu metu, todėl jų įsigaliojimo terminai nurodomi atskirai.

Nuostatai papildyti normomis, reguliuojančiomis informacijos apie žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės narius ir pajininkus pateikimą. Pagal 2017 m. gruodžio 29 d. pakeitimą, juridinių asmenų informacinė sistema nuo 2019 m. sausio 1 d. turėjo būti papildyta duomenimis apie tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų dalyvius. Šis pakeitimas buvo papildytas, numatant, kad sistemoje taip pat bus kaupiama ir informacija apie žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių dalyvius.

Nuo š. m. gegužės 1 d. sistemoje bus kaupiami duomenys ne tik apie uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų ir viešųjų įstaigų, bet ir apie žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių narius ir pajininkus (duomenys apie ūkinių bendrijų dalyvius bus kaupiami nuo 2019 m. sausio 1 d.). Sistemoje bus prieinami tokie duomenys apie žemės ūkio bendrovės dalyvius:

 • Nario ar pajininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta;
 • Nario ar pajininko – juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma ir buveinė;
 • Asmens priėmimo į žemės ūkio bendrovės narius data arba pajininko pajinio įnašo sumokėjimo data;
 • Nario ar pajininko įnašo dydis ar vertė;
 • Įnašo dydžio keitimo data;
 • Asmens narystės žemės ūkio bendrovėje pabaigos data arba pajininko pajaus perleidimo data;
 • Duomenų apie žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus pateikimo data;
 • Duomenų apie žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus sąrašo suformavimo data.

Apie kooperatines bendroves bus kaupiami tokie duomenys:

 • Nario – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta;
 • Nario – juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma ir buveinė;
 • Asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės narius data;
 • Nario pajaus dydis ar vertė;
 • Nario pajaus dydžio keitimo data;
 • Narystės pabaigos data;
 • Duomenų apie kooperatinės bendrovės narius pateikimo data;
 • Duomenų apie kooperatinės bendrovės narius sąrašo suformavimo data.

Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje bus kaupiama daugiau duomenų apie viešąsias įstaigas. Nuo gegužės 1 d. sistemoje bus matoma duomenų apie viešosios įstaigos dalininkus pateikimo data ir viešosios įstaigos dalininkų sąrašo suformavimo data.