Pakeisti viešųjų įstaigų ir asociacijų įstatymai

2017 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė du susijusius įstatymus: įstatymą Nr. XIII-489, kuriuo pakeitė Viešųjų įstaigų įstatymą Nr. I-1428, ir įstatymą Nr. XIII-488, kuriuo pakeitė Asociacijų įstatymą Nr. IX-1969. Naujieji pakeitimai įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Pakeitimais buvo numatyti du reikšmingi pokyčiai, taikomi viešosioms įstaigoms ir asociacijoms:

  1. Viešųjų įstaigų ir asociacijų veiklos ataskaitose nuo naujųjų metų bus privaloma detalizuoti lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų. Kiekvieną paramą suteikusį juridinį asmenį reikės nurodyti atskirai, pateikiant informaciją apie gautą paramą, tokios paramos dalyką ir vertę.
  2. Viešųjų įstaigų ir asociacijų metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai pripažįstami viešais dokumentais ir turės būti viešinama tokia pačia tvarka, kaip ir veiklos ataskaitos. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys turės būti skelbiamas įstaigos ar asociacijos interneto svetainėje, be to, įstaiga (asociacija) turės sudaryti sąlygas su šiuo dokumentu susipažinti viešosios įstaigos (asociacijos) buveinėje. Metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai taip pat bus skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo.