Pakeistos automatinio informacijos keitimosi taisyklės

2017 m. balandžio 11 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-33, kuriuo pakeitė Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2017 m. kovo 13 d.

Kaip nurodo pati VMI, pakeitimai parengti iš esmės siekiant ištaisyti techninio pobūdžio klaidas, taip pat neatitikimus, identifikuotus perkeliant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos patvirtintą automatinių informacijos mainų globalų standartą (angl. Common Reporting Standard – CRS), susijusį su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais, į nacionalinę teisę. Pakeitimai naujų teisės normų nesukuria.

Esant pokyčiams, susijusiems su jurisdikcijų statusu, atnaujinami jurisdikcijų sąrašai. Pakeičiamas taisyklių 8 priedas „Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti“ ir 9 priedas „Dalyvaujančios jurisdikcijos“. Minėti priedai išdėstomi nauja redakcija.