Pakeistos draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklės

Beviltiška draudėjo skola Fondui pripažįstama, kai yra visos sąlygos:

  1. Nerasta draudėjo turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus), tai yra to turto neįmanoma realizuoti arba jo realizavimo sąnaudos didesnės už skolą Fondo biudžetui;
  2. Turto nelikvidumą (mažą likvidumą) patvirtina antstolio išieškojimo negalimumo aktas.

Fondo valdybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad yra visos šios sąlygos, surašo ir surenka šiuos (duomenis): dokumentus (duomenis), patvirtinančius turto neradimą (antstolio išieškojimo negalimumo aktas, pažymos ar išrašai apie skolininko turimą turtą iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrų) ar rasto turto nelikvidumą (mažą likvidumą).

Naujas pakeitimas, susijęs su turimo turto patikrinimu Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre.

Prieš nurašant skolą kaip beviltišką VSDFV skyrius patikrina skolingo draudėjo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenis apie draudėjo, jei draudėjas fizinis asmuo – jo sutuoktinio turimą turtą.