Pakeistos duomenų, susijusių su keleivių vežimu, gavimo taisyklės

2017 m. rugsėjo 27 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-78, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-173 (toliau – Taisyklės). Naujoji Taisyklių redakcija įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 28 d.

Pagrindinis naujosios redakcijos pakeitimas – subjektų, kuriems taikomos šios Taisyklės, ratas. Taisyklės nustato duomenų, susijusių su vežėjo vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo tvarką. Anksčiau galiojusioje redakcijoje vežėjas buvo apibrėžiamas tik kaip fizinis asmuo, taigi, jos buvo taikomos tais atvejais, kai keleivių vežimo veikla užsiima fizinis asmuo. Dabartinė redakcija vežėją apibrėžia kaip fizinį arba juridinį asmenį, todėl taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai keleivių vežimo veikla užsiima juridinis asmuo.

Vežėjai – fiziniai asmenys – per mokestinį laikotarpį gautas pajamas ir išlaidas iš keleivių vežimo veiklos deklaruoja metinėje gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje. Vežėjai – juridiniai asmenys – per mokestinį laikotarpį gautas pajamas ir išlaidas iš keleivių vežimo veiklos deklaruoja metinėje pelno mokesčio deklaracijoje.

Kaip ir anksčiau, vežėjai gali pavesti duomenis teikti keleivių vežimo organizatoriui, su kuriuo jie yra sudarę sutartį.