Pakeistos laivų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklės

2016 m. gruodžio 21 d. Muitinės generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-1054, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Atplaukiančių (išplaukiančių) laivų bylų registravimo ir tvarkymo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 1999 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 197 (toliau – Taisyklės). Nauja Taisyklių redakcija įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.

Taisyklės buvo pakoreguotos atsižvelgiant į Muitinės siekį daugelį jai pateikiamų dokumentų ir atliekamų procedūrų perkelti į elektroninę erdvę. Ir anksčiau laivų bylos buvo registruojamos Laivybos uoste valdymo informacinėje sistemoje (LUVIS), tačiau nuo naujųjų metų duomenys, pateikti į LUVIS, automatiškai bus perkeliami ir į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūsų uostą, informacinę sistemą (KIPIS). Be to, numatyta, kad, jeigu dokumentų duomenys pateikti elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis dokumentus buvo galima pateikti ir pagal anksčiau galiojusią redakciją), laivų bylos registruojamos, sudaromos, tvarkomos ir saugomos būtent KIPIS sistemoje.

Pagal naująją Taisyklių redakciją, laivų bylos sudaromos iš:

  1. būtinų pateikti dokumentų, kurie išvardinti Taisyklėse;
  2. kitų dokumentų, kuriuos pateikia prekių turėtojai;
  3. papildomų dokumentų, kurių muitinė turi teisę reikalauti.

Ankstesnė Taisyklių redakcija detaliau vardijo, iš ko sudaromos laivų bylos. Pavyzdžiui, buvo pateiktas nebaigtinis sąrašas dokumentų, kuriuos pateikia prekių turėtojai. Taip pat buvo numatyta, kad laivų bylos sudaromos ir iš uosto komplekso naudotojų, krovinių ekspeditorių arba asmenų, turinčių teisę disponuoti prekėmis, pateikiamų bendrųjų administracinių dokumentų ir eksporto lydimųjų dokumentų. Naujojoje redakcijoje atsisakyta dokumentų vardijimo ir pasirinkta formuluotė „kiti dokumentai, kuriuos pateikia prekių turėtojai“.

Naujoji redakcija nustato Laivo bylos dokumentų aprašo formos pavyzdį (Taisyklių priedas). Anksčiau toks formos pavyzdys patvirtintas nebuvo.