Pakeistos pašto siuntų deklaravimo taisyklės

2018 m. liepos 4 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-537, kuriuo pakeitė Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1B-124 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. liepos 6 d.

Taisyklės papildytos įtraukiant naują nuostatą. Jei pašto siunta norima išsiųsti importuotas prekes, kurių importuotojas atsisako todėl, kad jos turėjo defektų arba neatitiko sutarties sąlygų, AB Lietuvos paštui pateikiamos CN22 formos deklaracijos langelyje „Išsamus turinio aprašymas“, CN23 formos deklaracijos langelyje „Pastabos“ turi būti įrašas „GRĄŽINAMA“.

Anksčiau galiojusi Taisyklių redakcija numatė, kad į ES muitų teritoriją įvežtos pašto siuntos, kuriomis siunčiamos ne ES prekės, turi būti nedelsiant pristatomos į Vilniaus teritorinės muitinės Pašto postą. Naujoji redakcija numato alternatyvų pristatymo postą. Nuo šiol tokias siuntas bus galima pristatyti ir į Kauno teritorinės muitinės krovinių postą „Tiekimas“.