Pakeistos pašto siuntų muitinio deklaravimo taisyklės

2017 m. kovo 10 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-190, kuriuo pakeitė Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1B-124 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2017 m. kovo 14 d.

Pakeitimu buvo pakoreguota Taisyklėmis reglamentuojamo objekto apimtis. Ankstesnė redakcija numatė, kad Taisyklės taikomos tais atvejais, kai pašto siuntos atsiunčiamos ar išsiunčiamos į trečiąsias šalis (ne Šengeno zonos valstybes). Naujojoje Taisyklių redakcijoje nebeliko trečiųjų šalių sąvokos, taigi, jos taikomos visais atvejais, kai pašto siuntos gabenamos su Pasaulinės pašto sąjungos nustatytos formos dokumentais.

Anksčiau buvo numatyta, kad tais atvejais, kai pašto siuntoje yra draudžiamų išsiųsti prekių (arba nepateikti būtini leidimai), AB Lietuvos paštas pašto siuntos nepriima. Atnaujintose Taisyklėse numatyta, kad tokiais atvejais AB Lietuvos paštas taip pat gali priimti siuntą, tačiau jos neišsiųsti.

Į Taisykles įtraukta AB Lietuvos pašto pareiga atlikti muitinės procedūros užbaigimo formalumus, kai tai yra būtina ir to neatlieka siuntėjas. Ankstesne tvarka tokia pareiga buvo numatyta tik siuntėjui.

Nuo šiol pašto siuntos siuntėjas gali pateikti pageidavimą, kad pašto siunta išsiunčiamoms prekėms būtų įforminta standartinė reeksporto arba importo deklaracija (anksčiau tokį pageidavimą galėjo pateikti tik dėl standartinės eksporto deklaracijos). Siuntėjas, pageidaujantis, kad tokią deklaraciją kaip deklarantas pateiktų AB Lietuvos paštas, pastarajam turi pateikti informaciją apie prekėms įformintą laikinojo saugojimo arba ankstesnę importo deklaraciją.