Pakeistos pažymos FR0471 formos užpildymo taisyklės

2017 m. kovo 1 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-22, kuriuo pakeitė Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-238, (toliau – Taisyklės) 1 priedą „Pajamų rūšių kodų sąrašas“. Atnaujinimas įsigaliojo 2017 m. kovo 3 d.

Pajamų rūšių kodų sąrašas papildytas tokiu nauju kodu:

 

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui ar mažosios bendrijos savo nariui – nuolatiniam Lietuvos gyventojui – LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka išmokėti dienpinigiai. 05