Pakeistos prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklės

2018 m. rugpjūčio 23 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-700, kuriuo pakeitė Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-764 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugpjūčio 25 d.

Pagal anksčiau galiojusią Taisyklių redakciją, prekės, gabenamos pašto siuntose, į apskaitą buvo įtraukiamos pagal pašto siuntos numerį. Naujoji redakcija nustato, kad tokios prekės į apskaitą taip pat gali būti įtraukiamos ir pagal išorinės pašto pakuotės važtos dokumento numerį, šalį siuntėją, šalį gavėją ir svorį.