Pakeistos Prekybos šildymo kuru taisyklės

2017 m. gruodžio 15 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-107, kuriuo pakeitė Prekybos šildymo kuru taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 246 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Prašymas išduoti, pakeisti ar panaikinti naudotojo ar teikėjo leidimą nuo šiol teikiamas tik naudojantis Mano VMI.
  2. Pagal anksčiau galiojusią redakciją apskrities VMI arba VMI (centrinės įstaigos) iniciatyva leidimas galėjo būti panaikintas, jeigu nepateiktos daugiau kaip 3 iš eilės laikotarpių ataskaitos, nurodytos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklėse, patvirtintose VMI viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16. Pakeitimu šis punktas buvo pripažintas netekusiu galios.
  3. Sprendimas panaikinti leidimą apskrities VMI iniciatyva nuo šiol gali būti priimamas ne tik tais atvejais, kai asmuo yra bankrutavęs, bet ir tuomet, kai jis likviduojamas.
  4. Panaikintas Taisyklių 1 priedas „Prašymo formos pavyzdys“, kuriuo buvo nustatoma prašymo išduoti leidimą pavyzdinė forma.

Taisyklių 2 priedas „Leidimo formos pavyzdys“ ir 3 priedas „Sprendimo formos pavyzdys“ išdėstyti nauja redakcija, kurioje tiesiogiai nebenurodoma apskundimo tvarka. T. y. inspekcijos darbuotojai kiekvienu atveju atskirai turės įrašyti, kokia tvarka gali būti skundžiamas leidimas ar sprendimas.