Pakeistos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės

2018 m. birželio 21 d. „Sodros“ direktorius priėmė įsakymą Nr. V-270, kuriuo pakeitė Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, patvirtintas „Sodros“ direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-32 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. birželio 22 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Nustatyta, kad Taisyklės taikomos taip pat ir išieškant vaikų išlaikymo išmokas, palūkanas ir delspinigius, permokas. Taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai draudėjui patikslinus duomenis apie asmens draudžiamąsias pajamas už praėjusį laikotarpį arba dėl kitų nuo draudėjo priklausančių priežasčių susidaro socialinio draudimo išmokų permoka. Tokių sumų išieškojimui iš esmės taikomos analogiškos taisyklės, kaip ir kitų įsiskolinimų „Sodrai“ išieškojimo atvejais.
  2. Taisyklėse apibrėžtos jose vartojamos sąvokos (draudėjas, EDAS, skolininkas ir kt.).
  3. Tais atvejais, kai nustatoma žala fondui, „Sodra“, prieš kreipdamasi į kredito įstaigą, skolininkui privalės išsiųsti pretenziją (kaip ir tais atvejais, kai savarankiškai dirbantis asmuo nesumoka VSD įmokų). Pretenzija bus siunčiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo žalos paaiškėjimo. Pretenzija laikoma įteikta praėjus 5 dienoms po jos išsiuntimo. Skolininkas gali apmokėti įsiskolinimą per 10 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
  4. Išieškant skolą „Sodra“ kreipiasi į kredito įstaigą, prašydama nurašyti skolą iš skolininko sąskaitos. Kai asmens sąskaitoje nepakanka lėšų, o likusi neapmokėta suma yra didesnė negu 30 Eur, „Sodra“ privalo registruotu paštu nusiųsti skolininkui raginimą apmokėti skolą. Nustatyta, kad, išieškant vaikų išlaikymo išmokas, toks reikalavimas nėra taikomas, t. y. tokiais atvejais „Sodra“ neprivalo registruotu paštu siųsti papildomo raginimo skolininkui.
  5. „Sodra“, siekdama surinkti visus reikalingus duomenis arba nustatyti draudėjo vykdomos veiklos realumą, gali atlikti skolininko patikrinimą. Pakeitimu įtvirtinta, kad toks patikrinimas negali būti atliekamas, kai duomenys, reikalingi skolos išieškojimui, yra gaunami iš registrų ar informacinių sistemų.
  6. Kai skolos išieškojimas buvo perduotas antstoliui, tačiau skolininkas skolą sumoka, „Sodra“ apie tai informuoja antstolį. Pakeitimu įtvirtintas tokio pranešimo pateikimo terminas. Apie sumokėtą skolą antstolis informuojamas per 5 darbo dienas. Taip pat nustatyta, kad, perdavus skolos išieškojimą antstoliui, skola gali būti perskaičiuojama. Kai perskaičiavus skolą jos nebelieka, antstoliui per 5 darbo dienas pateikiamas pranešimas apie pasibaigusią skolą.
  7. Kai skolininko turimo turto neužtenka prievolei įvykdyti, „Sodra“ turi teisę nukreipti išieškojimą į bendrą skolininko ir kitų asmenų nuosavybę. Nuo šiol „Sodra“ tokią pat teisę turės ne tik skolininko, bet ir jam skolingų asmenų atžvilgiu.