Pakeistos taksometro registravimo taisyklės

2017 m. kovo 25 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-25, kuriuo pakeitė Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-20 (toliau – Taisyklės). Taisyklės papildytos nauju punktu, kuris turi būti taikomas nuo 2017 m. kovo 28 d.

Teisės aktai numato, kad galima naudoti tik tokius taksometrus, kurie yra nustatyta tvarka įregistruoti arba perregistruoti (jeigu pasikeitė taksometro savininkas ar naudotojas) apskrities mokesčių inspekcijoje. Taisyklės nustato taksometro registravimo ir taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką.

Taisyklėse iki šiol nebuvo numatyti atvejai, kuomet taksometras privalo būti išregistruotas. Pakeitimu ši spraga buvo ištaisyta, taigi, dabar galiojančioje redakcijoje numatyta, kad taksometras privalo būti išregistruojamas, jeigu neatitinka jam nustatytų reikalavimų arba yra likviduojamas taksometro savininkas. Ūkio subjektas, kurio vardu taksometras buvo užregistruotas, per 3 mėnesius nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos turi išregistruoti taksometrą.