Pakeistos valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų atlikimo taisyklės

2017 m. gegužės 25 d. vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius priėmė įsakymą Nr. EV-38, kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2017 m. gegužės 27 d.

Pakeitimu įtrauktas naujas neplaninių patikrinimų pagrindas. Nuo šiol valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) galės atlikti neplaninius patikrinimus gavusi pranešimą apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, nepaisant šio pranešimo gavimo būdo. Taigi, VDI, bet kokiu būdu gavusi informaciją apie galimai darbuotojo patirtą žalą sveikatai, pradės neplaninius patikrinimus. Tokie patikrinimai bus pradedami VDI teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu. Apie tokį patikrinimą subjektas nebus iš anksto informuojamas, o patikrinimą atliekantis inspektorius subjektui turės pateikti tik savo valstybės tarnautojo pažymėjimą ir įgaliojimą (t. y. nereikės pateikti pavedimo atlikti patikrinimą). Šiuo atveju atliekant neplaninį patikrinimą taip pat neprivaloma naudoti kontrolinių klausimynų.