Pakeistos VMI Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) viršininkas 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. VA-72 pakeitė Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisykles (toliau – Taisyklės) ir jas išdėstė nauja redakcija.

Taisyklės reglamentuoja mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų bei jų priedų pateikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu ir prisijungimo prie VMI informacinių sistemų (toliau – VMI IS) tvarką.

Esminiai pakeitimai:

 • Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis (toliau – Sutartis) tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus gali būti sudaroma automatiškai, pagal VMI turimus duomenis;
 • Elektroniniu būdu Sutartis su mokesčių mokėtoju (fiziniu asmeniu) gali būti sudaroma, kai jam yra suteiktos prisijungimo prie VMI IS priemonės (seniau galėjo būti sudaroma tik vienu būdu – kai mokesčių mokėtojas yra identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos vartotojas ir mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį);
 • Elektroniniu būdu Sutartis su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) gali būti sudaroma, kai juridinio asmens vadovui arba jam prilygintam asmeniui yra suteiktos prisijungimo prie VMI IS priemonės;
 • Mokesčių mokėtojas laikoma sudaręs sutartį, kai pagal VMI turimus duomenis sudaroma sutartis su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) ir automatiškai sukuriamas sutarties priedas mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui ir / ar įgaliotam asmeniui su visomis sutarties priede nurodytomis teisėmis;
 • Mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas teisę vykdyti kitų EDS naudotojų teisių administravimą gali suteikti kitiems atstovams (seniau buvo nustatyta, kad tik vienam iš atstovų);
 • Nustatytos prisijungimo prie VMI IS priemonės, pvz., prisijungti prie šios sistemos gali:
  1. identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojai, kai mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį;
  2. asmenys, deklaravę savo stacionaraus elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą;
  3. su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI IS priemonėmis.

Nauja Taisyklių redakcija įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 28 d.

Susipažinti su nauja Taisyklių redakcija galite paspaudę šią nuorodą.