Pakeistos VMI tvirtinamos Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės

2017 m. balandžio 28 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-35, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V2 (toliau – Taisyklės). Taip pat buvo patvirtintos naujos Daiktų paėmimo protokolo FR1045, Plombavimo (antspaudavimo) akto FR1046, Pranešimo FR1048 ir Daiktų patikrinimo protokolo FR1062 formos. Naujosios Taisyklės ir formos naudojamos nuo 2017 m. balandžio 29 d. 2017-04-28 įsakymu taip pat išbrauktos nebenaudojamos formos – Administracinio teisės pažeidimo protokolo FR1064 ir Administracinio nurodymo FR1064P formos.

Pagrindiniai pakeitimai:

  • Patvirtintus dokumentus dabar gali surašyti tik valstybės tarnautojai. Pagal ankstesnę redakciją galėjo surašyti ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
  • Taisyklės pakoreguotos atsižvelgiant į naują administracinių nusižengimų teisinį reglamentavimą. Administracinių nusižengimų protokolai ir nurodymai bus surašomi vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu. Tam bus naudojamos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 patvirtintos formos.

Naujai išdėstytos formos buvo pakeistos dėl naujojo Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo. Formos nebuvo pakeistos iš esmės, jose ankstesnės nuorodos į Administracinių teisės pažeidimų kodeksą buvo pakeistos nuorodomis į Administracinių nusižengimų kodekso atitinkamus straipsnius.