Papildomi reikalavimai muitinės postų infrastruktūrai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1B-162 pakeitė Reikalavimus muitinės postų infrastruktūrai, patvirtintus 2008 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1B-277 „Dėl Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisyklių ir Reikalavimų muitinės postų infrastruktūrai patvirtinimo“. Pakeitimais papildyti reikalavimai muitinės postui, įtvirtinant, kad poste taip pat turi būti:

– laikinojo saugojimo vietos (aptvertos aikštelės) sulaikytoms be priežiūros paliktoms transporto priemonėms saugoti,

– kuro matavimo įrangos naudojimo ir sulaikyto kuro laikinojo saugojimo vietos,

– įvertinus saugumo reikalavimus, pavojingų (sprogiųjų, toksinių ir kt.) radioaktyvių prekių laikinojo saugojimo vietos,

– įdiegta ir visiškai integruota į muitinės naudojamą Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų automatinio atpažinimo sistemą (NAS) muitinės reikalavimus atitinkanti transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo techninė ir programinė įranga, Eismo valdymo sistema (EVS), posto teritorijos vaizdo stebėjimo sistema, muitinės pareigūnų darbo vietose vaizdo ir garso fiksavimo bei įrašymo techninės priemonės,

– bekontakčiam patikrinimui skirta jonizuojančios spinduliuotės pagrindu veikianti įranga,

– atsižvelgiant į vykstančių transporto priemonių ir gabenamų prekių rūšis, kita muitiniam tikrinimui skirta įranga, būtina muitinės postui priskirtoms funkcijoms atlikti.

Kitus reikalavimus muitinės postui rasite pakeistajame dokumente, o apie muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo tvarką galite skaityti tuo pačiu įsakymu patvirtintose Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisyklėse.

Pakeitimai galioja nuo 2015-03-04.