Papildytas pinigų sumų, iš kurių negalima išieškoti, sąrašas

2016 m. gruodžio 20 d. Seimas įstatymu Nr. XIII-140 priėmė Civilinio proceso kodekso pakeitimus. Šiuo pakeitimu papildytas sumų, iš kurių negalima išieškoti, sąrašas. Naujas sąrašas įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.

2016 m. birželio 29 d. buvo priimtas įstatymas Nr. XII-2518, kuriuo Civilinio proceso kodekso 739 straipsnis (numatantis sumas, iš kurių negalima išieškoti) buvo pakeistas. Birželio mėnesį priimtu pakeitimu neišieškotinų sumų sąrašas buvo sumažintas – išbrauktos visos darbuotojams mokamos kompensacijos. Nauja tvarka turėjo įsigalioti 2017 m. sausio 1 d., tačiau iki jos įsigaliojimo minėtas straipsnis buvo pakeistas grąžinant visas anksčiau išbrauktas darbuotojų kompensacijas ir pridedant našlių ir našlaičių pensijas bei rentas.

Apibendrinant galima teigti, kad nuo naujųjų metų negalima išieškoti iš sumų, kurios skolininkui priklauso kaip:

1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų;

2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves;

3) motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos;

4) išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;

5) laidojimo pašalpa;

6) išmokos, mokamos pagal Šalpos pensijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių gyventojų socialinei paramai;

7) valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą, valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, valstybinė signataro našlaičių renta, Respublikos Prezidento našlaičių valstybinė renta;

8) išeitinės išmokos.