Paramos gavėjų ir teikėjų teikiamos ataskaitos

Paramos gavėjai privalo pildyti ir teikti tokias ataskaitas:

  • Mėnesio ataskaitą PLN203 apie vienam asmeniui suteiktą ar iš vieno asmens gautą paramą (labdarą), jeigu ji didesnė kaip 15 000 eurų;
  • Paramos gavimo ir naudojimo metinę ataskaitą FR0478. Ataskaita teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d.;
  • Laisvos formos metinę ataskaitą, kurioje būtina nurodyti visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimo duomenis. Ši ataskaitos dalis laikoma vieša. Tokioje ataskaitoje privalo būti nurodyta informacija apie paramos gavėją ir jo valdymo organo narius, paramos gavėjo narių skaičius, vidutinis darbuotojų ir savanorių skaičius, vykdyta visuomenei naudinga veikla, gauta parama, susijusiems asmenims teikta parama.

Paramos teikėjai privalo pateikti:

  • Paramos teikimo metinę ataskaitą FR0477. Ataskaita teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d.;
  • Mėnesio ataskaitą PLN203 apie vienam asmeniui suteiktą ar iš vieno asmens gautą paramą (labdarą), jeigu ji didesnė kaip 15 000 eurų.