Paramos skyrimas religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

2017 m. kovo 16 d. VMI išplatino savo 2017 m. kovo 14 d. pranešimą Nr. (18.31-31-1E)RM-6969 „Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms“. Pranešimu paaiškinama dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

VMI atkreipia dėmesį į tai, kad pasitaiko atvejų, kai vienetai skiria paramą religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kaip atlygį už galimybę joms priklausančiuose pastatuose laikyti vienetams priklausančią įrangą.

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas numato, kad paramos teikimas yra savanoriškas ir neatlygintinas. Taigi, jeigu vieneto teikiamos lėšos yra siejamos su naudos gavimu, tai toks lėšų perdavimas negali būti laikomas parama. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnis leidžia iš apmokestinamųjų pajamų atskaityti net dvigubai didesnę nei suteikta parama sumą. Taigi, paramos teikimas lemia mokesčių surinkimą. Vienetas, kuris teikia paramą atlygintinai, neturi teisės pasinaudoti Pelno mokesčio įstatyme numatyta lengvata.

Be to, religinių bendruomenių ir bendrijų veiksmai, kai už atlygį leidžiama naudotis joms priklausančiais pastatais, laikytini ūkine komercine veikla. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalį, jeigu tokios religinės bendruomenės ar bendrijos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur, apmokestinamojo pelno dalis, viršijanti 7 250 Eur sumą, yra apmokestinama taikant 15 proc. mokesčio tarifą.