Pašalpų apmokestinimo GPM taisyklių pakeitimai

2016 m. gruodžio 23 d. priimtas įsakymas Nr. V-688 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Fondo valdybos teritoriniai skyriai, mokantys ligos, motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas, apskaičiuoja ir į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą perveda iš nurodytų išmokų išskaitytą gyventojų pajamų mokestį. Fondo valdybos teritoriniai skyriai, apskaičiuodami gyventojų pajamų mokestį iš ligos, motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokų, taiko 15 proc. dydžio gyventojų pajamų mokesčio tarifą, pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD) ir papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – PNPD), jeigu šie dydžiai išmokų gavėjams priklauso.

NPD ir / ar PNPD apmokestinant motinystės ir vaiko priežiūros išmokas taikomas, kai apdraustasis pateikia prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo ir kai šias išmokas Fondo valdybos teritoriniai skyriai išmoka už visą kalendorinį mėnesį, taip pat ne už visą mėnesį, kai apdraustajam suteikiamos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, jeigu NPD to mėnesio pajamoms netaikė darbdavys, o gyventojas pateikia darbdavio pažymą apie tą mėnesį priskaičiuotą darbo užmokestį iki dienos, nuo kurios jam suteikiamos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos. Apmokestinant išmoką, apskaičiuotą ne už visą mėnesį, NPD taikomas įvertinus visą to mėnesio darbo užmokesčio ir išmokos sumą. Apmokestinant motinystės ir vaiko priežiūros išmokas, Fondo valdybos teritorinių skyrių pritaikytas NPD ir / ar PNPD negali viršyti priskaičiuotos išmokos sumos.