Pasikeitė Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės

2018 m. sausio 29 d. „Sodros“ direktorius priėmė įsakymą Nr. V-49, kuriuo pakeitė Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, patvirtintas „Sodros“ direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-32 (toliau – Taisyklės). Taisyklių atnaujinimai įsigaliojo 2018 m. vasario 1 d.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
8 dienų sprendimo priėmimo terminas nuo šiol pradedamas skaičiuoti tik praėjus 5 dienoms nuo skolos atsiradimo momento. Taigi, sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka turi būti priimtas nebe per 8, o per 13 dienų nuo jos atsiradimo momento. 18. Fondo valdybos teritorinis skyrius praėjus 5 darbo dienoms nuo skolos, didesnės negu trys eurai, atsiradimo momento per aštuonias darbo dienas privalo priimti sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (1 priedas arba 2 priedas) ir per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti vykdyti mokėjimo nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai. 18. Fondo valdybos teritorinis skyrius nuo skolos, didesnės negu trys eurai, atsiradimo momento per aštuonias darbo dienas privalo priimti sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (1 priedas arba 2 priedas) ir per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti vykdyti mokėjimo nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai.