Patvirtinta nauja mokesčio už aplinkos teršimą lengvata

2017 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-321, kuriuo pakeitė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą (Nr. VIII-1183). Naujoji lengvata įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Pagal dabar galiojančio Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 8 dalį, nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami sąvartynų operatoriai už pašalintas fotogipso atliekas. Nuo naujųjų metų sąvartynų operatoriai taip pat bus atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą po pavojingų atliekų deginimo susidariusiomis pavojingomis atliekomis (dugno ir lakiaisiais pelenais), kai tokios atliekos šalinamos pavojingų atliekų sąvartyne.