Patvirtintas praėjusių metų draudžiamųjų pajamų dydis

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba 2014 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 11-1 patvirtino 2014 metų draudžiamąsias pajamas 1488 litus. Šį dydį patvirtinti įpareigoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas. Praeitų metų draudžiamąsias pajamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teikimu tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Metų draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką, atsižvelgus į tais metais galiojusias Vyriausybės patvirtintas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas.

Pagal metų draudžiamąsias pajamas apskaičiuojamas asmens metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas.

 

Primintina, kad Vyriausybė 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1474 patvirtino einamųjų 2015 m. draudžiamųjų pajamų dydį 431 Eur (kas sudaro 1488,16 Lt), galiojantį nuo naujųjų metų sausio pirmos dienos. Šis dydis gautas perskaičiavus iki šiol nustatytąjį dydį – 1488 Lt, apvalinant iki sveikojo (patogaus naudoti) skaičiaus. Dėl dydžio perskaičiavimo į eurus ir apvalinimo iš „Sodros“ biudžeto papildomai 2015 m. prireiks apie 100 tūkst. Eur. Šis dydis yra naudojamas apskaičiuojant ir mokant valstybines socialinio draudimo pensijas. Taip pat einamųjų metų draudžiamosios pajamos naudojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo periodinių išmokų dydžiams apskaičiuoti bei mokėti.