Patvirtintas praėjusių metų draudžiamųjų pajamų dydis

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. DO-2-18 patvirtino 2015 metų draudžiamąsias pajamas 433 Eur (už 2014 m. šis dydis sudarė 1488 litus). Šį dydį patvirtinti įpareigoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas. Praeitų metų draudžiamąsias pajamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teikimu tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Metų draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką, atsižvelgus į tais metais galiojusias Vyriausybės patvirtintas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas.

Pagal metų draudžiamąsias pajamas apskaičiuojamas asmens metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas.

Primintina, kad Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1354 patvirtino einamųjų 2016 m. draudžiamųjų pajamų dydį 445 Eur, galiojantį nuo naujųjų metų sausio pirmos dienos. Šis dydis yra naudojamas apskaičiuojant ir mokant valstybines socialinio draudimo pensijas. Taip pat einamųjų metų draudžiamosios pajamos naudojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo periodinių išmokų dydžiams apskaičiuoti bei mokėti.