Patvirtinti 2020 m. vidutiniai darbo dienų ir valandų skaičiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-767 patvirtino metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2020 metams.

2020 metų metinius vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius:

  • esant penkių darbo dienų savaitei – 21,1 darbo dienos (253 darbo dienos : 12 mėnesių) (2019 m. buvo 20,9 darbo dienos ir 251 darbo diena 12 mėn.);
  • esant šešių darbo dienų savaitei – 25,3 darbo dienos (303 darbo dienos : 12 mėnesių) (2019 m. buvo 25,1 darbo diena ir 301 darbo diena 12 mėn.);

2020 metų metinis vidutinis darbo valandų skaičius:

  • esant penkių darbo dienų savaitei – 168,2 darbo valandos (2 018 darbo valandų : 12 mėnesių) (2019 m. buvo 166,8 darbo valandos: 2 001 darbo valanda 12 mėn.);
  • esant šešių darbo dienų savaitei – 167,5 darbo valandos (2 010 darbo valandų : 12 mėnesių) (2019 m. buvo 166,4 darbo valandos (1 997 darbo valandos 12 mėn.).

Svarbu, kad įmonė, įstaiga ar organizacija turi teisę nustatyti kitokį darbo dienų ar valandų skaičių kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse ar darbo tvarkos taisyklėse. Jei tai nepadaryta, privalu vadovautis ministro įsakymu.

Nuoroda į E-TAR