Patvirtinti nauji Juridinių asmenų registro nuostatai

Vyriausybė 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1292 pakeitė ankstesnį 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, jį išdėstydama nauja redakcija. Pakeitimų tikslas:

– suderinti nuostatus su aktualiais įstatymais, papildant Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui teikiamų dokumentų sąrašą labdaros ir paramos fondo, asociacijos, viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, asociacijos, viešosios įstaigos veiklos ataskaita, didelės ir viešojo intereso įmonės, kuri yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonė, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita (konsoliduotoji mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita);

– įgyvendinti 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Privačios detektyvinės veiklos įstatymo nuostatas dėl naujos teisinės formos juridinio asmens – privačių detektyvų bendrijos registravimo JAR;

– nustatyti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų bei Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881, ar kitų įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas atitinkantį Juridinių asmenų registro veiklos teisinį reguliavimą, dėl ko nuostatai ir buvo dėstomi nauja redakcija.

Naujieji nuostatai galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.