Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodikliai

2017 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XIII-869.

2018 metais bus taikomi didesni ligos socialinio draudimo ir nedarbo socialinio draudimo tarifai. Ligos socialinio draudimo tarifas – 1,4 proc. (2017 m. buvo 1,2 proc.), nedarbo socialinio draudimo – 1,4 proc. (2017 m. buvo 1,6 proc.), terminuotoms darbo sutartims – 2,8 proc. (2017 m. buvo 3,2 proc.). Savarankiškai dirbančių asmenų įmokų tarifai sulyginti su pagal darbo sutartį dirbančių asmenų įmokų tarifais.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų II grupės draudėjų įmokų tarifas 2018 metais – 0,43 proc. (2017 m. buvo 0,39 proc.). Kitų grupių tarifai nesikeitė.

Nustatyta, kad pensijų socialinio draudimo įmokos tarifo dalis, skirta pensijos bendrajai daliai, – 12,6 proc.

Padidintas vidutinis šalies darbo užmokestis. 2018 metais VDU, skirtas valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti, bus 808,7 euro (2017 m. buvo 741,2 euro).