Patvirtintos naujos duomenų apie įmonės bankroto ir restruktūrizavimo procesus teikimo ir skelbimo taisyklės

2017 m. kovo 31 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius priėmė įsakymą Nr. V4-44, kuriuo patvirtino Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisykles (toliau – Bankroto proceso taisyklės) ir Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisykles (toliau – Restruktūrizavimo proceso taisyklės). Įsakymu taip pat netekusiu galios pripažintas tuos pačius santykius reguliavęs ankstesnis teisės aktas – Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-17. Naujosios Taisyklės įsigaliojo 2017 m. gegužės 4 d.

Bankroto proceso taisyklių pakeitimai:

  1. Pagal naująją redakciją, bankroto administratorius privalo teikti Tarnybai užpildytą rekomenduojamos formos prašymą skelbti informaciją Tarnybos tinklalapyje ir teismų įsiteisėjusių nutarčių ir sprendimų kopijas, kai įmonei iškeliama ar nutraukiama bankroto byla, priimama nutartis likviduoti įmonę, taikyti ar nutraukti supaprastinto bankroto procedūrą, taip pat priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos ir keičiant bankroto administratorių. Ankstesnė redakcija papildomai numatė reikalavimą pranešti ir apie sprendimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.
  2. Įtrauktas naujas nurodymas fiziniams asmenims, turintiems teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo šiol tokie fiziniai asmenys turės pateikti informaciją apie darbo sutarties dėl darbo bankroto administratoriaus padėjėju sudarymą ir nutraukimą. Tokią informaciją reikia pateikti per 5 darbo dienas nuo darbo sutarties sudarymo nurodant bankroto administratoriaus padėjėjo vardą, pavardę, darbo sutarties su bankroto administratoriaus padėjėju numerį ir datą, priėmimo ir (ar) atleidimo iš darbo datą.
  3. Juridiniai asmenys nuo šiol privalės teikti informaciją apie darbo sutarties sudarymą su asmeniu, kurio profesinė kvalifikacija pripažinta ir jam suteikta teisė laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje teikti bankroto administravimo paslaugas (t. y. su asmeniu, kuris teisę teikti bankroto administravimo paslaugas įgijo ne Lietuvoje). Iki šiol toks reikalavimas buvo numatytas tik sudarant darbo sutartis su asmenimis, kurie teisę teikti bankroto administravimo paslaugas įgijo Lietuvoje. Duomenis tarnybai reikės pateikti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo nurodant asmens, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, vardą, pavardę, sąrašo eilės numerį, darbo sutarties numerį ir datą, priėmimo ir (ar) atleidimo iš darbo datą.
  4. Juridiniai asmenys, teikiantys Tarnybai duomenis apie darbo sutarties su bankroto administratoriaus padėjėju sudarymą, turės nurodyti ne tik bankroto administratoriaus padėjėjo vardą, pavardę, priėmimo ir atleidimo datą kaip anksčiau, bet ir darbo sutarties numerį ir datą.
  5. Gautus duomenis Tarnyba per 5 darbo dienas skelbia savo interneto svetainėje ir įveda į Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą (toliau – ĮRBIS). Ankstesnė redakcija numatė, kad gauti duomenys per 3 darbo dienas skelbiami interneto svetainėje.
  6. Panaikintas įpareigojimas Ūkio ministerijai teikti duomenis apie pažymėjimų išdavimus ir jų galiojimo panaikinimus.

Restruktūrizavimo proceso taisyklių pakeitimai:

  1. Juridiniai asmenys nuo šiol privalės teikti informaciją apie darbo sutarties sudarymą su asmeniu, kurio profesinė kvalifikacija pripažinta ir jam suteikta teisė laikinai arba įsisteigus Lietuvos Respublikoje teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas (t. y. su asmeniu, kuris teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas įgijo ne Lietuvoje). Iki šiol toks reikalavimas buvo numatytas tik sudarant darbo sutartis su asmenimis, kurie teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas įgijo Lietuvoje. Duomenis tarnybai reikės pateikti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo nurodant asmens, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, vardą, pavardę, sąrašo eilės numerį, darbo sutarties numerį ir datą, priėmimo ir (ar) atleidimo iš darbo datą.
  2. Gautus duomenis Tarnyba per 5 darbo dienas skelbia savo interneto svetainėje ir įveda į Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą (toliau – ĮRBIS). Ankstesnė redakcija numatė, kad gauti duomenys per 3 darbo dienas skelbiami interneto svetainėje.
  3. Panaikintas įpareigojimas Ūkio ministerijai teikti duomenis apie pažymėjimų išdavimus ir jų galiojimo panaikinimus.