Patvirtintos naujos Euro ir užsienio valiutų santykių nustatymo ir skelbimo taisyklės

2016 m. gruodžio 1 d. buvo priimtas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-978, kuriuo patvirtintos Euro ir užsienio valiutų santykių, kuriais perskaičiuojami prekių muitinės vertės elementai, nustatymo ir skelbimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Kartu panaikinta ankstesnė Taisyklių redakcija, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1B-818. Naujosios Taisyklės įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

Naujai išdėstant Taisykles buvo atlikti redakcinio pobūdžio pataisymai: atnaujintos nuorodos į ES teisės aktus (ypač į Sąjungos muitinės kodeksą, patvirtintą 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, bei įgyvendinamuosius reglamentus), nustatyta, kad euro ir užsienio valiutų santykius nustato Europos centrinis bankas (ne Lietuvos bankas).

Jeigu prekių sandorio vertės elementai išreikšti valiuta, kurios santykis su euru nėra nustatytas, tokį santykį nustato Muitinės departamentas. Anksčiau galiojusios Taisyklės numatė, kad tokiais atvejais Muitinės departamentas nustatinėja valiutų santykius, remdamasis bet kokia jam priimtina informacija. Naujosios Taisyklės Muitinės departamentą įpareigoja pirmiausia atsižvelgti į užsienio valstybės, kurios valiutos santykis su euru nustatinėjamas, nacionalinės valdžios institucijos paskelbtą valiutos keitimo santykį.

Naujosiose Taisyklėse taip pat panaikinta pareiga Muitinės informacinių sistemų centrui nuolat sekti Europos centrinio banko nustatomus euro ir kitų valiutų santykių pokyčius ir apie tai informuoti. Atitinkamai nelieka ir 2 priedo – Muitinės informacinių sistemų centro informacinio pranešimo formos pavyzdžio.