Patvirtintos pinigų priėmimo ir išmokėjimo bei bilietų naudojimo apskaitos taisyklės

2019 m. gegužės 10 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-39, kuriuo patvirtino du naujus teisės aktus – Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles (toliau – Kvitų taisyklės) ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles (toliau – Bilietų taisyklės). Įsakymu taip pat nustatyta, kad apskaitos knygas, atspausdintas iki 2014 m. gruodžio 31 d., kuriose atspausdintas valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa, galima naudoti, jeigu pildantis asmuo išbraukia pavadinimą „litas“ ar jo santrumpą ir įrašo pavadinimą „euras“ ar jo santrumpą ir šalia pasirašo.

Kvitų taisyklės

Kvitų taisyklės reglamentuoja pinigų priėmimo kvito ir pinigų išmokėjimo kvito naudojimo, išrašymo ir apskaitos ypatumus.

Kvitai naudojami asmenims su ūkio subjektu atsiskaitant už prekes (paslaugas) arba ūkio subjektui perkant iš asmenų prekes (paslaugas) ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Taip pat kvitai gali būti naudojami priimant išankstines (avansines) įmokas.

Kvitus naudojančio ūkio subjekto vadovo įsakymu turi būti paskirtas už kvitų naudojimą, saugojimą, apskaitą ir išdavimą atsakingas asmuo.

Ūkio subjektai, naudojantys kvitus kiekinei naudojamų kvitų blankų apskaitai tvarkyti, turi tvarkyti Pinigų priėmimo ir / arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą. Kvitų taisyklių 3 priede yra patvirtinta tokios apskaitos knygos pavyzdinė forma.

Bilietų taisyklės

Bilietų taisyklės reglamentuoja bilietų naudojimą ir apskaitą. Šių taisyklių reikalavimai netaikomi keleivinio transporto, loterijos bilietams, taip pat bilietams, kurių pardavimas fiksuojamas kasos aparatu, kurie parduodami naudojant prekybos automatus ar tiesioginio ryšio tinklo terminalus.

Bilietus naudojančio ūkio subjekto vadovo įsakymu turi būti paskirtas už bilietų apskaitą ir išdavimą atsakingas asmuo.

Ūkio subjektai, naudojantys bilietus, kiekinei pagamintų (įsigytų) ir parduotų bilietų apskaitai tvarkyti turi pildyti Bilietų apskaitos knygą. Bilietų taisyklių priede yra patvirtinta tokios apskaitos knygos pavyzdinė forma.

Atnaujintus pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitus galite rasti eBlankai.lt