Pradėtas tarptautinis dokumentų keitimąsi palengvinsiantis projektas

Valstybės įmonė Registrų centras informuoja, kad kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansuojamą projektą „e.Invoicing Cross Border LT“ (toliau – e.Invoicing), kuris praplės informacinės sistemos „E.sąskaita“ galimybes.

Šiuo metu sistema „E.sąskaita“ suteikia galimybę prekių, paslaugų ir darbų teikėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti ir gauti elektronines sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Tačiau sistemoje kol kas nėra galimybės keistis dokumentais su kitų ES šalių subjektais. Šiuo metu ES galioja skirtingi teisiniai elektroninių sąskaitų faktūrų reikalavimai ir techniniai standartai, o ES šalių nacionalinių sistemų sąveikumas yra nepakankamas arba jo apskritai nėra.

Taigi toliau įgyvendinant e.Invoicing projektą planuojama sukurti elektroninių sąskaitų apsikeitimo tarp Lietuvos ir kitų ES šalių subjektų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, technines galimybes.