Pranešimas apie vykdomos veiklos nutraukimą

Fiziniai asmenys, įtraukti į Mokesčių mokėtojų registrą, kurie nebevykdo veiklos, apie tai turi informuoti VMI. Pagal Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų VMI viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 (2017 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija), 25 punktą, mokesčių mokėtojas, pageidaujantis nutraukti vykdomą veiklą, turi apie tai pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tos veiklos nutraukimo ir pateikti prašymą.

Individualios veiklos nutraukimas gali būti registruojamas taip pat ir gavus kompetentingos institucijos sprendimą (pvz., Lietuvos advokatų tarybos sprendimą, kuriuo advokatas išbraukiamas iš praktikuojančių advokatų sąrašo). Be to, mokesčių administratorius individualios veiklos nutraukimą gali inicijuoti ir savo iniciatyva, nustatęs, kad mokesčių mokėtojas nebevykdo veiklos ir neteikia gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų už 2 ar daugiau mokestinių laikotarpių.