Pranešimas, skirtas informuoti mokėtojui apie jam priklausančius mokėti mokesčius muitinei

Muitinės departamento generalinis direktorius, įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės, 217 str. nuostatas, 2016 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1B-267 pakeitė 2004 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“, atnaujindamas preambulėje minimus ES teisės aktus ir atlikdamas pakeitimus šiuo įsakymu patvirtintose Pranešimo pildymo taisyklėse. Šį pranešimą pildo muitinės pareigūnas, kai asmeniui pateikus žodinę muitinės deklaraciją atsiranda mokestinė prievolė. Pranešimas skirtas informuoti mokesčių mokėtojui apie jam priklausančius mokėti mokesčius. Pakeitimais taisyklėse patikslinta, kas turi būti nurodoma pranešimo laukelio „Mokėtini mokesčiai“ 1 skiltyje „Tipas“ (atnaujintos nuorodos į aktualių ES teisės aktų konkrečias nuostatas), taip pat naujai išdėstyta pranešimo forma. Šioje formoje, be techninio pobūdžio patikslinimų, nuorodą į Muitinės įstatymo 55 str. 2 d. pakeitė nuoroda į ES Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 217 str.

Minėtame reglamento straipsnyje nustatyta: jei prekių, kurioms taikomas importo arba eksporto muitas ar kiti privalomieji mokėjimai, muitinės deklaracija pateikiama žodžiu, muitinė tų muitų arba privalomųjų mokėjimų sumas sumokėjusiam atitinkamam asmeniui išduoda kvitą. Kvite nurodoma bent ši informacija:

  • pakankamai tikslus prekių aprašymas, pagal kurį galima atpažinti prekes;
  • sąskaitoje faktūroje nurodyta vertė arba, jei ji nenurodyta, prekių kiekis;
  • sumokėtų muitų ir kitų privalomųjų mokėjimų sumos;
  • kvito išdavimo data;
  • kvitą išdavusios institucijos pavadinimas.

Pakeitimai įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Plačiau COUNT LINE seminare