Prekių įsigijimo už atlygį iš kitos valstybės narės samprata

PVM objektas yra prekių įsigijimas už atlygį iš kitos ES valstybės narės apmokestinamojo asmens, jeigu įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje. Prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės už atlygį laikomas:

  • Teisės disponuoti prekėmis įgijimas, kai prekės atgabenamos į kitą ES valstybę, o jas įgyjantis asmuo gali disponuoti prekėmis kaip savininkas.
  • Kai neapmokestinamas (nemokantis PVM mokesčio) juridinis asmuo atsigabena prekes iš trečiosios šalies (ne ES narės) ir importuoja jas į kitą ES narę.
  • Apmokestinamojo asmens disponuojamų prekių įsivežimas iš vienos ES narės verslo tikslais į kitą ES narę.
  • Prekių perdavimas pagal nuomos (ar savo esme panašią sutartį), jeigu asmeniui, kuriam perduotos prekės, perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos ir numatytas turto nuosavybės perdavimas.

Kai iš vienos ES narės prekės atgabenamos kitoje ES narėje esančiam PVM mokėtojui, kuris ne vėliau kaip po 12 mėnesių įgis nuosavybės teisę į perduotas prekes. Be to, prekės turi būti saugomos tam PVM mokėtojui priklausančiuose sandėliuose ar patalpose ir jis vienintelis turi galimybę naudoti prekes savo ekonominėje veikloje.