Prekių laikinajam saugojimui įforminti naudojami dokumentai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1B-29 pakeitė ankstesnį 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 1B-746 „Dėl bendrosios deklaracijos ir kitų formų, pateikiamų kaip bendroji deklaracija laikinajam saugojimui, naudojimo“, jį išdėstydamas nauja redakcija. Pakeitimais atnaujintos nuorodos į aktualius ES ir nacionalinius teisės aktus, jas pateikiant pagal galiojančias teisinės technikos taisykles. Patikslinta, kad prekių laikinasis saugojimas laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose, šiame punkte nebeminint Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančių muitinės prižiūrimų uosto komplekso zonų) įforminamas pateikus bendrąją deklaraciją laikinajam saugojimui – elektroninę laikinojo saugojimo deklaraciją arba kitą formą, pateikiamą kaip laikinojo saugojimo deklaracija (t. y. Bendrijos muitų teritorijoje esančiai paskirties muitinės įstaigai skirtą tranzito deklaraciją / manifestą arba kitą transporto dokumentą, jeigu jame nurodyti laikinojo saugojimo deklaracijos duomenys / Bendrijos muitų teritorijoje esančiai išvežimo (eksporto) muitinės įstaigai skirtą eksporto deklaraciją).

Atskirai nurodoma, jog prekių laikinasis saugojimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose įforminamas valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinės sistemos (KIPIS) priemonėmis arba pateikus vieną iš aukščiau nurodytų kitų dokumentų, naudojamų kaip laikinojo saugojimo deklaracija (anksčiau buvo įtvirtinta, kad prekių laikinasis saugojimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose buvo įforminamas būtent KIPIS priemonėmis).

Nurodytus kitus dokumentus, naudojamus kaip laikinojo saugojimo deklaracija, gali pateikti:

  • terminalų savininkai, turintys teisę taikyti supaprastintas procedūras, įforminamas asmens pageidaujamoje vietoje, jeigu tai numatyta teritorinės muitinės ir terminalo savininko sudarytoje terminalo aptarnavimo sutartyje;
  • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso naudotojai, turintys teisę taikyti supaprastintas procedūras, įforminamas asmens pageidaujamoje vietoje.