Prezidentės siūlomų naujos redakcijos Darbo kodekso pataisų apžvalga

Vadovaudamiesi LR Prezidento dekretu Nr. 1K-705, kuriuo vetuojamas naujos redakcijos Darbo kodeksas, parengėme Prezidentės pateiktų siūlymų apibendrinimo lentelę. Lentelėje lyginamas Seimo priimtas naujos redakcijos Darbo kodekso variantas su Prezidento dekrete pateiktais siūlymais, kaip naujos redakcijos Darbo kodeksas turėtų būti pakeistas.

down2