Proporcingai didinami biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai

Vis didėjant minimaliajai mėnesinei algai (MMA), dalies šalies įstaigų biudžetininkų atlyginimai susilygino su darbininkų. Vos didesnį už paprastą darbą dirbančio darbuotojo (pvz., valytojo) atlyginimą gauna net aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai. Tuo susirūpino Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, todėl nuo kovo mėnesio pasiūlė didinti mažiausiai uždirbantiems biudžetininkams algas. Atitinkamai Vyriausybė 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 193 pakeitė ankstesnį 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, naujomis redakcijomis išdėstydamas šiuos priedus:

  • 1 priedą ,,Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų sąrašas“;
  • 4 priedą ,,Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų, atliekančių viešąjį administravimą, savivaldybių darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybinių atlyginimų sąrašas“.

Pakeitimų tikslas – patikslinti 1 ir 4 prieduose numatytus minimaliuosius tarnybinių atlyginimų dydžius siekiant, kad, nuo 2015 m. sausio 1 d. nustačius MMA 300 eurų ir bazinę mėnesinę algą – 35,5 euro, kvalifikuotų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nesusilygintų su nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimais. Šiuo metu galiojančiame nutarime ne tik darbininkų, bet ir kai kurių sričių specialistų ir įstaigų vadovų minimalūs tarnybinių atlyginimų koeficientai numatyti MMA dydžio. Todėl minimalūs koeficientai didinami nuo žemiausios kvalifikacijos darbininko pareigybės į viršų vidutiniškai po 5 proc. tarp pagrindinių pareigybių grupių. Taip pat atliktos redakcinio pobūdžio pataisos. Iš valstybės biudžeto, preliminariais skaičiavimais, šių pakeitimų įgyvendinimui reikės papildomai apie 24,6 mln. eurų per 2015 m. kovo–gruodžio mėn.

Šie pakeitimai, kurie, kaip ir daugelis kitų, susijusių su atlyginimo padidinimu tik tam tikrai socialinei grupei asmenų, sulaukia itin kontroversiškų vertinimų, įsigaliojo nuo 2015 m. kovo 1 d.