PVM taikymas prekių atpirkimo atveju

Tam tikrais atvejais pirkimo–pardavimo sutartyse gali būti numatyta galimybė sudaryti atpirkimo sandorį. Toks sandoris iš esmės reiškia, kad pardavėjas kompensuoja pirkėjui jo papildomas sąnaudas, jeigu prekes, kurias turėjo pateikti pardavėjas, pirktų rinkoje pagal tuo metu galiojančias sąlygas (o ne iš anksto su pardavėju sudarytą susitarimą).

VMI pateikė paaiškinimą, kaip tokiu atveju turėtų būti traktuojamas pardavėjo mokamas kainų skirtumas ir ar tokia suma turėtų būti apmokestinama PVM. Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio nuostatas, PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymą laikomas įvykusiu Lietuvoje. Taigi, ūkio subjektai vienas kitam turi tiekti prekes arba teikti paslaugas. Prekių atpirkimas skirtas padengti galimoms pirkėjo sąnaudoms, todėl pardavėjo mokama suma turėtų būti laikoma kompensacija, kuri nėra PVM objektas.