Reklamos sąnaudų pagrindimas

Pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnis leidžia iš pajamų atskaityti reklamos ir reprezentacines išlaidas. Priskiriant reklamos sąnaudas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, būtina turėti sąnaudas pagrindžiančius dokumentus. Priklausomai nuo to, ar reklamai naudojama sava produkcija ar iš kitų subjektų įsigytos prekės, skiriasi ir reikalavimai sąnaudas pagrindžiantiems dokumentams. Tais atvejais, kai vienetas reklamai naudoja savo produkciją, užtenka laisvos formos dokumento. Kai reklamai naudojamos kitų asmenų prekės ar paslaugos, patirtas sąnaudas pagrindžia prekių ar paslaugų įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

Kai reklaminių renginių metu įteikiami piniginiai prizai, tokias sąnaudas galima pagrįsti pinigų išmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais, t. y. kasos išlaidų orderiais, atskaitingo asmens pateiktais dokumentais ar banko pavedimais.