SAF-T rinkmenų teikimas

Apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje privalo teikti tie subjektai, kurių pajamos atitinkamą mokestinį laikotarpį pasiekė nustatytą dydį.

Jeigu 2015 m. grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eur, SAF-T rinkmenoje teikiami 2017 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenys.

Jeigu 2016 m. grynosios pardavimo pajamos viršija 700 000 Eur, SAF-T rinkmenoje teikiami 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenys.

Jeigu 2017 m. grynosios pardavimo pajamos viršija 300 000 Eur, SAF-T rinkmenoje teikiami 2019 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenys.

Buhalterinės apskaitos dokumentus subjektai teikia pagal atskirą VMI reikalavimą. Numatoma, kad 2017 m. duomenų VMI pradės reikalauti suėjus pelno mokesčio deklaravimo už 2017 metus terminui, t. y. nuo 2018 m. birželio 15 d.