Savarankiškai dirbančių asmenų ligos išmokos

„Sodra“ primena, kad savarankiškai dirbantys gyventojai (išskyrus tuos, kurie veikia įsigiję verslo liudijimus) taip pat turi teisę gauti ligos išmokas. Ligos išmokos šiems asmenims mokamos tuomet, jeigu per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį iki pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos gyventojas yra sumokėjęs socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnės kaip 3 minimaliosios mėnesinės algos pajamų sumos (arba per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį – nuo ne mažesnės negu 6 minimaliosios mėnesinės algos pajamų sumos).

Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokamos bendra tvarka (kai asmenys moka socialinio draudimo įmokas avansu kas mėnesį) arba po to, kai jie deklaruoja pajamas (iki gegužės 1 d.) ir sumoka priklausančias socialinio draudimo įmokas.