SODRA formos nuo 2019-01-01

Dėl vykdomų mokesčių pakeitimų ir jų taikymo naujovių, kurios liečia darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusias formas, kurias privalo pildyti darbdaviai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) skelbia naujas formas nuo 2019-01-01.

Galioja nuo 2019-01-01

Paskirtis
Formos kodas
Formos pavadinimas

Priėmimui į darbą
Pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią (10 versija nuo 2019 m. sausio 1 d.)

Atleidimui iš darbo
Pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą (9 versija nuo 2019 m. sausio 1 d.)

Tėvystės atostogų suteikimui/atšaukimui arba vaiko priežiūros atostogų suteikimui
Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti (6 versija nuo 2019 m. sausio 1 d.)

Nedraudžiamieji laikotarpiai
Pranešimas apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius (5 versija nuo 2019 m. sausio 1 d.)

Duomenų tikslinimas apie apdraustuosius
Prašymas dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (14 versija nuo 2019 m. sausio 1 d.)

Autorių, sportininkų, atlikėjų gaunamos pajamos, tantjemų ir valdybos, bei paskolų komitete gaunamos pajamos
Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas, atlygį už veiklą stebėtojų taryboje (valdyboje) ar paskolų komitete (7 versija nuo 2019 m. sausio 1 d.)

Galioja nuo 2019-02-01

Apie apdraustiesiems priskaičiuotą atlyginimą ir SODROS įmokas:
Pranešimas teikiamas kiekvieną mėnesį apie darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus ir socialinio draudimo įmokas (7 versija nuo 2019 m. vasario 1 d., teikiant duomenis už 2019 m. sausio mėnesį) NUO 2019-02-01

Visas SODRA formas skirtas darbdaviui, galite rasti čia