„Sodros“ įmokų pakeitimai dėl atnaujintos verslo liudijimų išdavimo tvarkos

2016-11-24 įsigaliojus naujiems Verslo liudijimų išdavimo taisyklių pakeitimams keičiasi ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 41 punktas, kuris reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo įmokų už verslo liudijimą sumokėjimą, kai tokios įmokos yra atidėtos pagal atidėjimo sutartį.

 Jei gyventojas turi nepriemoką VSDFV biudžetui, neregistruojama individuali veikla, verslo liudijimas netęsiamas ir neišduodamas naujas, tačiau individuali veikla registruojama, verslo liudijimai išduodami ir tęsiami, jei gyventojas VSDFV skyriuje dėl įmokų mokėjimo yra sudaręs atidėjimo sutartį ir jos laikotarpis nepasibaigęs.

 

41 punktas, galiojantis iki pakeitimo

Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, išduodama naują ar pratęsdama anksčiau įsigytą verslo liudijimą asmeniui arba registruodama individualią veiklą pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, patikrina asmens įsiskolinimą Fondui. Jeigu asmuo, įsigyjantis verslo liudijimą arba registruojantis individualią veiklą, skolingas Fondui, teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija verslo liudijimo neišduoda ar nepratęsia arba neregistruoja individualios veiklos, kol nesumokamas įsiskolinimas Fondui ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikiamas tai patvirtinantis dokumentas. Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija negali išduoti verslo liudijimo trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo nėra sumokėjęs socialinio draudimo įmokų iš anksto.

41 punktas (priimtas 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 1147)

Valstybinė mokesčių inspekcija ar teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, išduodama naują ar pratęsdama anksčiau įsigytą verslo liudijimą asmeniui arba registruodama individualią veiklą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, patikrina asmens įsiskolinimą Fondui. Jeigu asmuo, įsigyjantis verslo liudijimą arba registruojantis individualią veiklą, skolingas Fondui, išskyrus atvejus, kai asmens skolos Fondui sumokėjimo terminas buvo atidėtas ir dar nesuėjęs, Valstybinė mokesčių inspekcija ar teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija verslo liudijimo neišduoda ar nepratęsia arba neregistruoja individualios veiklos, kol sumokamas įsiskolinimas Fondui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai ar teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

Valstybinė mokesčių inspekcija ar teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija negali išduoti verslo liudijimo trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo nėra sumokėjęs socialinio draudimo įmokų iš anksto.