Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis

Būtinybė peržiūrėti tarnybos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) sąlygas, darbo apmokėjimo ir karjeros sistemą bei šios teisėsaugos institucijos pareigūnų statusą taip, kad būtų sukurta prielaidų šiai institucijai kaip įmanoma efektyviau siekti pagrindinio ir svarbiausio jai pavesto uždavinio – ginti asmenį, visuomenę ir valstybę nuo korupcijos, lėmė įvairių Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo ir kitų lydimųjų įstatymų pakeitimų priėmimą. Pagrindinis keliamas uždavinys – peržiūrėti tarnybos STT sąlygas, padidinti tarnybos STT patrauklumą ir taip sudaryti STT sąlygas efektyviai vykdyti jai pavestus uždavinius ir nustatytas funkcijas. Šiam tikslui pasiekti būtina sąlyga – aukšti reputacijos, asmeninių ir dalykinių savybių reikalavimai, keliami STT pareigūnams ir kandidatams į pareigūnus, karjeros, motyvavimo ir atsakomybės sistema, skatinanti siekti geriausių darbo rezultatų, ir konkurencingas darbo užmokestis. Pasirinktos priemonės (STT pareigūno statuso pokytis, nauja darbo apmokėjimo ir karjeros sistema, nuoseklūs reikalavimai ir apribojimai asmenims, kurie gali būti skiriami į pareigas STT, kvalifikacijos tobulinimo sąlygos ir t. t.) turėtų sudaryti prielaidas rezultatyvesnei STT veiklai, o tai savo ruožtu prisidės prie efektyvesnės kovos su korupcija. Pakeitimams įgyvendinti (STT pareigūnų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms) per metus papildomai reikės skirti apie 410 tūkst. eurų.

Vienas iš lydimųjų teisės aktųValstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriam savarankiški tikslai ir uždaviniai nėra keliami. Seimas 2015 m. gruodžio 8 d. įstatymu Nr. XII-2140 pakeitė šį įstatymą, siekdamas jo nuostatas suderinti su siūlomomis pagrindinių keičiamų įstatymų naujovėmis. STT pareigūnai pagal galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymą nebuvo visa apimtimi įtraukti į valstybinio socialinio draudimo (VSD) sistemą, o Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto pakeitimo įstatyme numatyta, jog STT pareigūnai nuo 2016 m. sausio 1 d. draudžiami visomis VSD rūšimis. Atliktais VSD įstatymo pakeitimais nustatyta, kad netekusiu galios pripažįstamas šio įstatymo 4 str. 2 d. 1 p., kuriame buvo įtvirtinta, jog tik pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ar pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir nedarbo socialiniu draudimu privalomai draudžiami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai. Pastebėtina, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų pareigūnai perkelti prie VSD įstatymo 4 str. 1 d. 2 papunkčio, kuriame numatyta, jog šie asmenys draudžiami keturiomis VSD rūšimis (pakeitimai atlikti 2015-11-05 įstatymu Nr. XII-1990).

Pripažinus minėtą nuostatą netekusia galios, kilo būtinybė iš susijusių teisės normų pašalinti nuorodas į panaikintą punktą. Todėl Seimas 2015 m. gruodžio 8 d. įstatymu Nr. XII-2141 dar kartą pakeitė VSD įstatymą ir 2015 m. gruodžio 8 d. įstatymu Nr. XII-2142 pakeitė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas, patikslindamas nuorodas į VSDĮ minėtą punktą. Tokiu būdu įgyvendintos 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto pakeitimo įstatymo ir lydimųjų įstatymų pakeitimų nuostatos dėl STT pareigūnų draudimo visomis VSD rūšimis.