Su mokesčiais susiję dydžiai litais, kurie nuo 2015-01-01 pakeisti į eurus

VMI raštu Nr. (18.10-31-1)RM-20960 informavo apie mokesčių mokėtojų patogumui parengtas lenteles, kuriose pateikiami susisteminti įvairių mokesčių įstatymų nuostatų pakeitimai dėl įvesto euro. Čia galima rasti keturias lenteles, skirtas pelno, žemės, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, PVM, akcizų, privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų ir kitų mokesčių bei jų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, kuriose iki šiol buvo nurodomi dydžiai nacionaline valiuta, o nuo 2015 m. sausio 1 d. šie dydžiai buvo perskaičiuoti į eurus, pagrindinei informacijai pateikti. Lentelėse pateikiama dydžio reikšmė abiem valiutomis ir nurodoma, kokiu teisės aktu šis dydis buvo pakeistas.

Pirmoji lentelė, kurią sudaro 15 psl., skirta pelno mokesčiui, žemės mokesčiui, nekilnojamojo turto mokesčiui, PSD įmokoms, gyventojų pajamų mokesčiui ir kitiems mokesčiams (faktiškai šiai grupei priskiriant FR0711 formą ir individualią veiklą vykdančių gyventojų apskaitą reguliuojančius teisės aktus).

Antroji lentelė trumpesnė (3 psl.) – skirta tik PVM.

Trečioji lentelė (3 psl.) skirta akcizams ir jų tarifų pasikeitimui.

Ketvirtoji lentelė trumpiausia, joje pateikiami mokesčių administravimui reikšmingi dydžiai eurais ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso fragmentiškų nuostatų, susijusių su baudomis, dydžiai.